01.  GENOM FÖRSTORINGSGLASET (MAGNIFY).  Adam Lithners bilder spelar på temat Slussen   som mötesplats och en plats som står i förändring.  Här sätter förstoringsglaset perspektiv på ett fåtal människor ur ett myller av stadens invånare men väcker också frågan om vem eller vad som betraktar oss från avstånd. Förstoringsglaset skänker även fokus på historiska byggnader som vi kanske annars tar för givet i stadsbilden.    
       
     
02.
       
     
03.
       
     
04.
       
     
05.
       
     
06.
       
     
07.
       
     
  01.  GENOM FÖRSTORINGSGLASET (MAGNIFY).  Adam Lithners bilder spelar på temat Slussen   som mötesplats och en plats som står i förändring.  Här sätter förstoringsglaset perspektiv på ett fåtal människor ur ett myller av stadens invånare men väcker också frågan om vem eller vad som betraktar oss från avstånd. Förstoringsglaset skänker även fokus på historiska byggnader som vi kanske annars tar för givet i stadsbilden.    
       
     

01. GENOM FÖRSTORINGSGLASET (MAGNIFY). Adam Lithners bilder spelar på temat Slussen som mötesplats och en plats som står i förändring.  Här sätter förstoringsglaset perspektiv på ett fåtal människor ur ett myller av stadens invånare men väcker också frågan om vem eller vad som betraktar oss från avstånd. Förstoringsglaset skänker även fokus på historiska byggnader som vi kanske annars tar för givet i stadsbilden.

 

02.
       
     
02.

Genom förstoringsglaset kan åtminstone två aktuella samhällsdiskurser skönjas. Den första gäller frågan om vem som har tillstånd att övervaka oss. Nyhetsmedia har under hösten 2013 rapporterat om USAs övertramp där man låtit avlyssna sina medborgare genom stora IT-företag. Under den senaste månaden har det kommit rapporter om att även utländska statschefer m.m. har blivit avlyssnade. Hur står sig rätten att bevara sin integritet i ett digitaliserat samhälle och hur kan vi skydda oss från detta?

 

03.
       
     
03.

Den andra diskursen gäller givetvis den ständiga frågan om Slussens omdaning som nu tycks gå igenom efter flera decenniers dividerande. Ett efterlängtat besked menar vissa - en fullständig katastrof menar andra. Processen har bland annat inkluderat tävlingar hos arkitektfirmor, överklaganden hos juridiska instanser och ytterligare utredningar. Har det som under trettiotalet betraktades som modern infrastruktur idag blivit ett kulturarv i förfall som nu ska rivas? Vissa Stockholmare jämför händelsen med rivningen av nedre Norrmalm där stadsbilden helt förvandlades i mitten på nittonhundratalet. Klart står att Stockholm är en stad i förändring, nu som då, på gott och på ont.

 

 

04.
       
     
04.

Katarinahissen, sett genom ett förstoringsglas.

05.
       
     
05.

Den omtalade slussenkarusellen tränger idag undan det som skulle kunna vara en öppen mötesplats.

06.
       
     
06.

En intressant aspekt i det hela är jämförelsen med gamla stans många byggnader som har överlevt i århundraden. 

07.
       
     
07.

Utställningen visades på Sturebiblioteket vid Östermalmstorg i slutet av 2013.