Two-masted Schooner Vega.
       
     
  01.
       
     
tur-l-3761.jpg
       
     
  01.  GENOM FÖRSTORINGSGLASET (MAGNIFY).  Adam Lithners bilder spelar på temat Slussen   som mötesplats och en plats som står i förändring.  Här sätter förstoringsglaset perspektiv på ett fåtal människor ur ett myller av stadens invånare men väcker också frågan om vem eller vad som betraktar oss från avstånd. Förstoringsglaset skänker även fokus på historiska byggnader som vi kanske annars tar för givet i stadsbilden.    
       
     
01.